Právní stát

1) Nařízení vlády (nebo ministerstev, vyhlášky magistrátů atd.) jsou tzv. „podzákonné“ normy, které nemohou být vymáhány, jestliže jsou v rozporu se „zákonnými“ normami s vyšší právní silou (ústava, „bežné“ zákony atd.), nebo pokud tyto zákonné normy umožňují odmítnout povinnosti nařízené normami podzákonnými.
Wikipedie:Právní stát

2) Krizový zákon (240/200 Sb.) je „zákonná“ norma, která definuje, co je vláda oprávněna dělat mimo jiné i v nouzovém stavu -> nařízení vlády v nouzovém stavu tedy musí vycházet i z krizového zákona.
Zákony pro lidi: Krizový zákon

3) V krizovém zákoně je §31, který v odstavci 3 říká, co je fyzická osoba povinna dělat nebo strpět v době krizového stavu. Ale hned následující odstavec 4 toho samého paragrafu 31 říká, že:
„Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.“

4) Jelikož nařízení vlády (kterým argumentuje příslušník PČR) má nižší právní sílu, než krizový zákon – stačí, aby člověk (fyzická osoba) dle §31 odst. 4) krizového zákona prohlásil, že nařízením vlády je ohrožen na životě nebo zdraví (přičemž v čem konkrétně je ohrožen nemusí dál nijak nikomu zdůvodňovat), a tudíž dle krizového zákona se nařízením vlády nemusí řídit, respektive může tuto povinnost (řídit se nařízením vlády) odmítnout.

"Moje práce není probudit ovce, ale shromáždit vlky!"
Příspěvek vytvořen 176

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
error: Obsah je chráněný!