Elektromagnetický puls

V případě jaderného výbuchu se elektromagnetický puls skládá ze spojitého frekvenčního spektra. Většina energie je ve formě nižších frekvencí mezi 3 Hz a 30 kHz.

Paprsky gamma jaderného výbuchu produkují vysokoenergetické elektrony přes Comptonův rozptyl. Tyto elektrony jsou zachyceny v zemském magnetickém poli, ve výškách mezi 20 – 40 km, kde rezonují. Kmitavý elektrický proud produkuje soudružný elektromagnetický puls (EMP), který trvá asi 1 milisekundu až 1 mikrosekundu. Vedlejší efekty EMP mohou trvat více než sekundu. Puls je velice silný a dlouhé kovové předměty (trubky, kabely) se chovají jako antény, na kterých se indukuje vysoké napětí, pokud puls nedokáží nijak uzemnit. Tato napětí a s tím spojené vysoké proudy jsou schopny zničit nechráněnou elektroniku, například elektrické spotřebiče, které nejsou v kovové, magneticky vodivé, uzemněné krabičce, především zničující je EMP pro polovodiče a absolutně nejhorší pro FET transistory. U EMP pulsu nebyly zaznamenány žádné účinky na biologické organismy.

Elektrické přístroje lze ochránit uzavřením do uzemněné kovové krabice nebo Faradayovy klece. Tímto jsou ochráněny před elektrickou složkou pulsu, ochrana i před jeho magnetickou složkou vyžaduje vložení do magneticky vodivé krabice (železo, ferit). Pokud je spotřebič v síti (AC 230 V, LAN atp.), je vhodné jej na rozhraní s touto sítí ochránit transilem nebo trisilem; těmito součástkami se dají ochránit i vstupy antén. Odstíněná rádia samozřejmě nemohou správně pracovat, avšak starší zařízení na bázi elektronek nejsou tak náchylná k působení EMP. Proto byla v době studené války sovětská letadla vybavována elektronickými systémy založenými na elektronkách. Ani sebelepší stínění nicméně nepomůže, je-li přístroji ponechána připojená anténa.

Svět 21. století se vyznačuje tím, že vzrůstá naše závislost na technologii. Elektřinou už si nejen svítíme, vaříme a topíme, ale často vstáváme s mobilem v ruce a chodíme spát s notebookem na klíně. Co by se stalo, kdyby nám někdo zničehonic všechna elektronická zařízení prostě vypnul?
Propojenost opravdového a digitální světa si začínají uvědomovat i armádní experti. Věří, že v budoucnosti budou zbraně, které dovedou ochromit jakoukoliv elektroniku, patřit mezi nejdůležitější součást armádní výbavy. Říká se jim elektromagnetické zbraně a debatu o nich nedávno rozvířil John McAfee, slavný americký programátor a tvůrce jednoho z nejúspěšnějších antivirů. Prohlásil, že kdyby někdo zaútočil na Spojené státy elektromagnetickou zbraní, poškodil by digitální a elektrickou infrastrukturu do té míry, že by nastal civilizační kolaps. Do dvou let od útoku by nepřežilo devadesát procent Američanů.

"Moje práce není probudit ovce, ale shromáždit vlky!"
Příspěvek vytvořen 176

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
error: Obsah je chráněný!